Gizlilik Ve Güvenlik Politikası

1. Biletler ve/veya biletin satın alınması şartları,ilgili mekan ve Etkinlik İşletmenin kurallarına göredüzenlenmiştir. Bu kural ve düzenlemelerden herhangibirini ihlal etmeniz ya da hasara, rahatsızlığa yolaçmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecekdavranışlar sergilemeniz durumunda, EtkinlikOrganizatörü sizi mekân dışına çıkarma ya da mekânaalmama hakkına sahiptir.

2. Etkinlik mekânına giriş ve çıkışlar, Etkinlik Organizatörü’nün belirlediği kural ve düzenlemelerebağlı olarak yapılır. Etkinliğe geç kalırsanız, tamamenEtkinlik Organizatörü’nün belirlediği kural vedüzenlemelere bağlı olarak içeri girebilirsiniz. Gösteribaşladıktan sonra gelen bilet sahibinin bileti açığaalınmaz, başka tarihteki bir etkinlikle değiştirilmez,ücret iadesi yapılmaz. Geç kalanların içeriye alınmasıkonusunda organizatör yer müşavirliğine göredeğerlendirir.

3. Belirli bir tarihe ve etkinliğe alınan biletler, yalnızcao etkinlik ve tarih için geçerlidir. Bilet sahibinin,katılamaması durumunda biletiniz açığa alınamaz,başka tarihteki bir etkinlikle değiştirilemez, ücret iadesiyapılamaz.

4. Piti Sahne Oyunları ve Gösteri Sanatları GıdaSanayi Ltd. Şti ve sirk organizatörü müşterilerin şahsieşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez.

5. Dışarıdan getirdiğiniz yiyecek ve içeceklerin içeriyesokulması yasaktır.

6. Bilet satın alma işlemiyle ilgili bilgi almak isterseniz,işleminizi tamaladıktan sonra veya önce , tarafınzagelen e-postada yer alan referans numarası, ad/soyadile mucizelersirki.com - turkiyesirki.com.tr`nin iletişim sayfasında yer alan iletişim numarası üzerinden biziarayabilirsiniz.

7. İşbu sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasındansonra, mucizelersirki.com - turkiyesirki.com.trtarafından saklanmakta olup, bu sözleşmeye, revizetarihleri itibariyle sitemizin -Mesafeli Satış Sözleşmesi-bölümünden daima erişebilirsiniz. Dilerseniz,sözleşmenin çıktısını almak suretiyle, fiziki kopyasınada kolayca erişebilirsiniz.

8. Sitemizin kullanımına ve işbu sözleşmeye dairgizlilik kuralları, -Gizlilik Politikası-bölümünde yeralmaktadır. Gizlilik Politikası, işbu Sözleşmenin eki veayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ile birlikte aynenuygulanacak ve hüküm ifade edecektir. Dolayısı ile işbuSözleşmeyi ve/veya satın alma işlemini onaylayarak,Gizlilik Politikası hükümlerini de kabul etmişsayılacağınızı önemle belirtiriz.

9. Piti Sahne Oyunları ve Gösteri Sanatları Gıda SanayiLtd. Şti ve mucizelersirki.com - turkiyesirki.com.tr,sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasındanve güvenliğinden sorumludur. Ayrıca, kişiselverilerinizin sizlerin onayı olmaksızın, ikinci kişilereiletilemeyeceği ve sizlere bildirilen amaçlar dışındabaşka amaçlarla kullanılamayacağını da belirtiriz.

10. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukunatabidir. Piti Sahne Oyunları ve Gösteri SanatlarıGıda Sanayi Ltd. Şti ve mucizelersirki.com -turkiyesirki.com.tr; biletinizi satın almadan öncesözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tümtüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, bileti satınalarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenindüzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirmeyapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bumaddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunuda belirtiriz. İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da bilet satınalma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğmasıdurumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulhen gidermeyeçalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ileçözülemeyen durumlarda, sitemizden bilet satınalan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuattayayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde TüketiciHakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerinegötürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmedenkaynaklı tüm uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemelerive İcra Dairelerinin yetkili olacağını ve işbu hükmün,“yetki sözleşme” mahiyetinde bir hüküm olduğunu dabelirtiriz.