İptal Ve İade Koşulları

1. Piti Sahne Oyunları ve Gösteri Sanatları Gıda SanayiLtd. Şti. çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilirveya tarihlerini değiştirebilir. İlgili etkinliğin iptal edilipedilmediği ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihive saati konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibiolma sorumluluğu size aittir. Bir etkinliğin iptal edilmesiveya tarihinin değiştirilmesi durumunda söz konusuiptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makulgayreti göstereceğiz. Bununla birlikte bilet hamillerininetkinlik tarihinden önce iptalden veya değişikliktenmutlak surette haberdar edileceği konusunda hiçbirtaahhütte ve/veya garantide bulunamayız

2. Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. MesafeliSözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesineistinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınızbulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi birşekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi yada imha olması durumunda, bilet değiştirme/yenibilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğiniptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemisonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmezve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, bilet sahibinin tarihideğiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığıhallerde bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücretiade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücretve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı olup, işlem bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebimümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptaliveya ertelenmesi durumunda, Piti Sahne Oyunlarıve Gösteri Sanatları Gıda Sanayi Ltd. Şti geri ödemeşartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilmehakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklikyapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusundaorganizatörün belirlediği son iade talebi tarihlerine vediğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır.Piti Sahne Oyunları ve Gösteri Sanatları Gıda SanayiLtd. Şti tarafından belirlenen iade tarihleri dışında biletve/veya bedel iadesi yapılamaz. Bu kapsamda PitiSahne Oyunları ve Gösteri Sanatları Gıda Sanayi Ltd.Şti hiçbir sorumluluk üstlenmez. mucizelersirki.com -turkiyesirki.com.tr yalnızca kredi kartı ile ödeme kabuleder dolayısı ile, iptal edilen ve ertelenen etkinliklerdebilet tutarı yalnızca satın alma işleminin yapıldığı kredikartına iade edilir. İade süresi kullanılan kredi kartınınbağlı olduğu bankaya göre değişkenlik gösterebilir.